Kuznetsov S.L.

List of records

Display:
VASILENKO T.G., ERMOLINA G.E., MOLODKIN A.K., KUZNETSOV S.L., PROSTAKOV N.S., PLESHAKOV V.G., BALVINDER S.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 34. 1989. P. 1470-1475
VASILENKO T.G., MOLODKIN A.K., DUDAREVA A.G., KUZNETSOV S.L., NOVIKOVA G.A., DOLGANEV V.P., VASNIN S.V.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 35. 1990. P. 355-359
DAVYDOV V.V., LEVOV A.N., SKOMOROKHOVA A.I., KUZNETSOV S.L., ZAITSEV B.E., PROSTAKOV N.S., VARLAMOV A.V.
ZHURNAL ORGANICHESKOI KHIMII. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" Академиздатцентра РАН. Vol. 29. 1993. P. 196-201
DAVYDOV V.V., SARABIA M.G., EZHOV A.I., SHEBAN G.V., KUZNETSOV S.L., MZHELSKAYA M.A., PISKUNOV A.V., SHVARTSBERG M.S., ZAITSEV B.E.
KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA / Russian Journal of Coordination Chemistry. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 20. 1994. P. 144-149
DAVYDOV V.V., SOKOL V.I., BALEBANOVA E.V., SHKLYAEV Y.V., ZAKHAROV V.F., KUZNETSOV S.L., ZAITSEV B.E.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1995. P. 922-933

Page 1 of 1. Items from 1 to 7 of 7

Other authors