Shikin G.N.

List of records

Display:
BRONNIKOV K.A., RYBAKOV Y.P., SHIKIN G.N.
IZVESTIYA VYSSHIKH UCHEBNYKH ZAVEDENII FIZIKA / Russian Physics Journal. Издательство научно-технической литературы. Vol. 34. 1991. P. 24-27
Lukerchenko V.N., Maslov D.N., Rybakov Y.P., Shabalina T.M., Shikin G.N., Yanushkevich V.A.
Mathematical Models of Non-linear Phenomena, Processes and Systems: From Molecular Scale to Planetary Atmosphere. Nova Science Publishers, Inc.. 2013. P. 217-224

Page 1 of 1. Items from 1 to 27 of 27

Other authors