Shikin G.N.

List of records

Display:
BRONNIKOV K.A., RYBAKOV Y.P., SHIKIN G.N.
IZVESTIYA VYSSHIKH UCHEBNYKH ZAVEDENII FIZIKA / Russian Physics Journal. Издательство научно-технической литературы. Vol. 34. 1991. P. 24-27

Page 1 of 2. Items from 1 to 15 of 27

Other authors