Dovletyarova E.A.

dovletyarova-ea@rudn.ru

List of records

Display:
Vasenev V.I., Slukovskaya M.V., Cheng Z., Paltseva A.A., Nehls T., Korneykova M.V., Vasenev I.I., Romzaykina O.N., Ivashchenko K.V., Sarzhanov D.A., Sotnikova Y.L., Ryzhkov O.V., Alaeva L.A., Belik A.V., Devyatova T.A., Gorbov S.N., Bezuglova O.S., Dolgikh A.V., Konstantinov P.I., Konstantinova A.V., Yaroslavtsev A.M., Chernyshova M.S., Morin T., Ryazanov A.V., Gosse D.D., Dovletyarova E.A.
Journal of Environmental Quality. John Wiley and Sons Inc. 2020.
Tarasova E., Drogobuzhskaya S., Tapia-Pizarro F., Morev D.V., Brykov V.A., Dovletyarova E.A., Slukovskaya M., Navarro-Villarroel C., Paltseva A.A., Neaman A.
Journal of Soil Science and Plant Nutrition. Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. Vol. 20. 2020.
Vasenev V.I., Dovletyarova E.A., Plyushchikov V.G., Valentini R.
RUDN Journal of Agronomy and Animal Industries. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Российский университет дружбы народов (РУДН). 2016. P. 7-9

Page 1 of 1. Items from 1 to 26 of 26

Other authors