Довлетярова Э.А.

Dovletyarova E.A.

List of records

Display:
Demina Sofiya A., Vasenev Vyacheslav I., Makhinya Ksenia I., Romzaykina Olga N., Istomina Irina I., Pavlova Marina E., Dovletyarova Elvira A.
RUDN Journal of Agronomy and Animal Industries. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Российский университет дружбы народов (РУДН). Vol. 17. 2022. P. 331-349
Vasenev V.I., Slukovskaya M.V., Cheng Z., Paltseva A.A., Nehls T., Korneykova M.V., Vasenev I.I., Romzaykina O.N., Ivashchenko K.V., Sarzhanov D.A., Sotnikova Y.L., Ryzhkov O.V., Alaeva L.A., Belik A.V., Devyatova T.A., Gorbov S.N., Bezuglova O.S., Dolgikh A.V., Konstantinov P.I., Konstantinova A.V., Yaroslavtsev A.M., Chernyshova M.S., Morin T., Ryazanov A.V., Gosse D.D., Dovletyarova E.A.
Journal of Environmental Quality. John Wiley and Sons Inc. 2020.
Tarasova E., Drogobuzhskaya S., Tapia-Pizarro F., Morev D.V., Brykov V.A., Dovletyarova E.A., Slukovskaya M., Navarro-Villarroel C., Paltseva A.A., Neaman A.
Journal of Soil Science and Plant Nutrition. Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. Vol. 20. 2020.

Page 1 of 3. Items from 1 to 15 of 41

Other authors