Тиньков А.А.

Tinkov A.A.
tinkov.a.a@gmail.com

List of records

Display:
Koroleva A.A., Loginova S.K., Kolcheva M.A., Tinkov A.A., Grabeklis A.R., Grabeklis A.R.
Клинические и теоретические аспекты современной медицины. Российский университет дружбы народов (РУДН). 2018. 132 p.
Kirichuk A.A., Skalny A.A., Dodkhoyev J.S., Skalnaya M.G., Grabeklis A.R., Ajsuvakova O.P., Tinkov A.A., Notova S.V., Bjørklund G., Tinkova M.N., Chizhov A.Y., Bobrovnitskiy I.P., Bolotnikova E.A., Chernigov V.V., Skalny A.V.
Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. Elsevier GmbH. Vol. 55. 2019. P. 196-203

Page 2 of 5. Items from 26 to 50 of 125

Other authors