Yagafarov N.Z.

List of records

Display:
Egorov A.R., Yagafarov N.Z., Artemjev A.A., Khubiev O., Medjbour B., Kozyrev V.A., Tsvetkova O.I., Rubanik V.V., Kurliuk A.V., Shakola T.V., Lobanov N.N., Kritchenkov I.S., Tskhovrebov A.G., Kirichuk A.A., Khrustalev V.N., Kritchenkov A.S., Donovan Sikaona N.
Mendeleev Communications. Royal Society of Chemistry. Vol. 32. 2022. P. 357-359

Page 1 of 1. Items from 1 to 12 of 12

Other authors