Journal of Environmental Quality

Тип
Журнал
Сокращенное название на английском и других языках, кроме русского
J. Environ. Qual.
Издательство
John Wiley and Sons Inc
Коды
ISSN: 0047-2425
Дата создания
02.11.2020
Дата изменения
02.11.2020
Постоянная ссылка
https://repository.rudn.ru/ru/recordsources/recordsource/11157/
Поделиться

Список записей

Отображать:
Vasenev V.I., Slukovskaya M.V., Cheng Z., Paltseva A.A., Nehls T., Korneykova M.V., Vasenev I.I., Romzaykina O.N., Ivashchenko K.V., Sarzhanov D.A., Sotnikova Y.L., Ryzhkov O.V., Alaeva L.A., Belik A.V., Devyatova T.A., Gorbov S.N., Bezuglova O.S., Dolgikh A.V., Konstantinov P.I., Konstantinova A.V., Yaroslavtsev A.M., Chernyshova M.S., Morin T., Ryazanov A.V., Gosse D.D., Dovletyarova E.A.
Journal of Environmental Quality. John Wiley and Sons Inc. 2020.

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 2 из 2

Другие источники записей