CHRONIC CARDIAC-INSUFFICIENCY - PROBLEMS OF CLASSIFICATION

Авторы
CHAZOV E.I. , OLBINSKAYA L.I. , KAPELKO V.I. , TKACHUK V.A. , BELENKOV Y.N. , MAKOLKIN V.I. , MIRRAKHIMOV M.M. , MALAYA L.G. , PALEEV N.R. , KARPOV R.S. , KOTS Y.I. , ARONOV D.M. , ATKOV O.Y. , SIDORENKO G.I. , SIDORENKO B.A. , RUDA M.Y. , KUKHARCHUK V.V. , ARABIDZE G.G. , GLEZER G.A. , MOISEEV V.S.
Номер выпуска
9
Язык
Русский
Страницы
7-18
Статус
Опубликовано
Том
65
Год
1993
Дата создания
19.10.2018
Дата изменения
19.10.2018
Постоянная ссылка
https://repository.rudn.ru/ru/records/article/record/9615/
Поделиться

Другие записи

SHEKA E.F., NATKANIEC I., MARKICHEV I.V., KHAVRYUTCHENKO V.D.
PHONON SCATTERING IN CONDENSED MATTER VII: PROCEEDINGS OF THE SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE. SPRINGER-VERLAG BERLIN. Том 112. 1993. С. 303-305