Organic chemistry. History and mutual relations of universities of Russia

The review describes the history of development of organic chemistry in higher schools of Russia over a period of 170 years, since the emergence of organic chemistry in our country till now. © 2017, Pleiades Publishing, Ltd.

Авторы
Antipin I.S.1 , Kazymova M.A.1 , Kuznetsov M.A.2 , Vasilyev A.V. 2, 3 , Ishchenko M.A.4 , Kiryushkin A.A.4 , Kuznetsova L.M.2 , Makarenko S.V.5 , Ostrovskii V.A.4 , Petrov M.L.4 , Solod O.V.6 , Trishin Y.G.7 , Yakovlev I.P.8 , Nenaidenko V.G.9 , Beloglazkina E.K.9 , Beletskaya I.P.9 , Ustynyuk Y.A.9 , Solov’ev P.A.10 , Ivanov I.V.10 , Malina E.V.10 , Sivova N.V.10 , Negrebetskii V.V.11 , Baukov Y.I.11 , Pozharskaya N.A.12 , Traven’ V.F.12 , Shchekotikhin A.E.12, 13 , Varlamov A.V. 14 , Borisova T.N. 14 , Lesina Y.A.15 , Krasnokutskaya E.A.15 , Rogozhnikov S.I.16 , Shurov S.N.16 , Kustova T.P.17 , Klyuev M.V.17 , Khelevina O.G.18 , Stuzhin P.A.18 , Fedorov A.Y.19 , Gushchin A.V.19 , Dodonov V.A.19 , Kolobov A.V.20, 21 , Plakhtinskii V.V.21 , Orlov V.Y.22 , Kriven’ko A.P.23 , Fedotova O.V.23 , Pchelintseva N.V.23 , Charushin V.N.24 , Chupakhin O.N.24 , Klimochkin Y.N.25 , Klimochkina A.Y.26 , Kuryatnikov V.N.26 , Malinovskaya Y.A.25 , Levina A.S.27 , Zhuravlev O.E.27 , Voronchikhina L.I.27 , Fisyuk A.S.28, 29 , Aksenov A.V.30 , Aksenov N.A. 30 , Aksenova I.V.30
Номер выпуска
9
Язык
Английский
Статус
Опубликовано
Том
53
Год
2017
Организации
 • 1 Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russian Federation
 • 2 St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russian Federation
 • 3 St. Petersburg State Forest Technical University, St. Petersburg, Russian Federation
 • 4 St. Petersburg State Institute of Technology (Technical University), St. Petersburg, Russian Federation
 • 5 Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg, Russian Federation
 • 6 St. Petersburg University of the Humanities and Social Sciences, St. Petersburg, Russian Federation
 • 7 Higher School of Technology and Energy, St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design, St. Petersburg, Russian Federation
 • 8 St. Petersburg State Chemical Pharmaceutical Academy, St. Petersburg, Russian Federation
 • 9 Faculty of Chemistry, Moscow State University, Moscow, Russian Federation
 • 10 Moscow State University of Fine Chemical Technologies, Moscow, Russian Federation
 • 11 Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russian Federation
 • 12 Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, Moscow, Russian Federation
 • 13 Gause Institute of New Antibiotics, Moscow, Russian Federation
 • 14 Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russian Federation
 • 15 Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation
 • 16 Perm State National Research University, Perm, Russian Federation
 • 17 Ivanovo State University, Ivanovo, Russian Federation
 • 18 Ivanovo State University of Chemistry and Technology, Ivanovo, Russian Federation
 • 19 Lobachevskii State National Research University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russian Federation
 • 20 Ushinskii Yaroslavl State Pedagogical University, Yaroslavl, Russian Federation
 • 21 Yaroslavl State Technical University, Yaroslavl, Russian Federation
 • 22 Demidov Yaroslavl State University, Yaroslavl, Russian Federation
 • 23 Institute of Chemistry, Chernyshevskii Saratov State National Research University, Saratov, Russian Federation
 • 24 Yeltsin Ural Federal University, Ural, Russian Federation
 • 25 Samara State Technical University, Samara, Russian Federation
 • 26 Moscow Technological University, Moscow, Russian Federation
 • 27 Tver State University, Tver, Russian Federation
 • 28 Dostoevskii Omsk State University, Omsk, Russian Federation
 • 29 Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federation
 • 30 North Caucasus Federal University, North Caucasus, Russian Federation
Дата создания
19.10.2018
Дата изменения
19.10.2018
Постоянная ссылка
https://repository.rudn.ru/ru/records/article/record/5383/
Поделиться

Другие записи