First report of Ilyonectria crassa on potato

[No abstract available]

Авторы
Chudinova E. 1 , Platonov V. 1 , Elansky S. 1, 2 , Alexandrova A.2 , Kokaeva L.2 , Krutyakov Y.3
Издательство
Edizioni ETS
Язык
Английский
Статус
Опубликовано
Год
2019
Организации
  • 1 Peoples Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow, 117198, Russian Federation
  • 2 Lomonosov Moscow State University, Moscow, 119991, Russian Federation
  • 3 National Research Center “Kurchatov Institute”, Moscow, 123182, Russian Federation
Ключевые слова
Potato diseases; Potato storage; Potato wound pathogens; Tuber diseases
Дата создания
19.07.2019
Дата изменения
10.06.2021
Постоянная ссылка
https://repository.rudn.ru/ru/records/article/record/38829/
Поделиться

Другие записи

Gorbunova A.V., Naumov V.A., Gaidamaka Yu.V., Samouylov K.E.
Информатика и ее применения. Федеральный исследовательский центр "Информатика и управление" РАН. Том 13. 2019. С. 99-107
Murlykina M.V., Kolomiets O.V., Kornet M.M., Sakhno Y.I., Desenko S.M., Dyakonenko V.V., Shishkina S.V., Brazhko O.A., Musatov V.I., Tsygankov A.V., Chebanov V.A., Van Der Eycken E.V.
Beilstein Journal of Organic Chemistry. Beilstein-Institut Zur Forderung der Chemischen Wissenschaften. Том 15. 2019. С. 1281-1288