EXSTRAPYRAMIDAL DISTURBANCES IN CHRONIC CEREBRAL VASCULAR INSUFFICIENCY (CLINICO-MORPHOLOGICAL STUDY)

Авторы
MARTYNOV Y.S. , ZENKEVICH G.S. , TOCHILOVSKY A.S.
Издательство
IZDATELSTVO MEDITSINA
Номер выпуска
9
Язык
Русский
Страницы
1303-1309
Статус
Опубликовано
Том
77
Год
1977
Дата создания
19.10.2018
Дата изменения
19.10.2018
Постоянная ссылка
https://repository.rudn.ru/ru/records/article/record/11275/
Поделиться

Другие записи

KORKINA M.V., MARILOV V.V., TSIVILKO M.A.
ZHURNAL NEVROLOGII I PSIKHIATRII IMENI S S KORSAKOVA. IZDATELSTVO MEDITSINA. Том 77. 1977. С. 429-432