Sivtsov A.V.

Список записей

Отображать:
Mozgova N.N., Organova N.I., Kuz'mina O.V., Borodaev Y.S., Laputina I.P., Sivtsov A.V.
Zapiski Vsesoyuznogo Mineralogicheskogo Obshchestva. Том 113. 1984. С. 657-672
Novgorodova M.I., Yusupov R.G., Dmitrieva M.T., Tsepin A.I., Sivtsov A.V., Gorshkov A.I.
Zapiski Vsesoyuznogo Mineralogicheskogo Obshchestva. Том 113. 1984. С. 697-703

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 3 из 3

Другие авторы