Zhil'nikov V.G.

Список записей

Отображать:
Stashenko E.E., Zakharov P.I., Mobio I.G., Soldatenkov A.T., Kuznetsov V.V., Varlamov A.V., Borisova T.N., Zhil'nikov V.G., Shevtsov V.K., Prostakov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 25. 1989. С. 1259-1266
Stashenko E.E., Zakharov P.I., Kuznetsov V.V., Gaivoronskaya L.A., Simonova L.A., Subbotin B.S., Zhil'nikov V.G., Raevskii N.I., Prostakov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 26. 1990. С. 326-332

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 2 из 2

Другие авторы