Zhil'nikov V.G.

Список записей

Отображать:
Stashenko E.E., Zakharov P.I., Kuznetsov V.V., Gaivoronskaya L.A., Simonova L.A., Subbotin B.S., Zhil'nikov V.G., Raevskii N.I., Prostakov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 26. 1990. С. 326-332
Stashenko E.E., Zakharov P.I., Mobio I.G., Soldatenkov A.T., Kuznetsov V.V., Varlamov A.V., Borisova T.N., Zhil'nikov V.G., Shevtsov V.K., Prostakov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 25. 1989. С. 1259-1266

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 2 из 2

Другие авторы