Sheban G.V.

Список записей

Отображать:
DAVYDOV V.V., SARABIA M.G., EZHOV A.I., SHEBAN G.V., KUZNETSOV S.L., MZHELSKAYA M.A., PISKUNOV A.V., SHVARTSBERG M.S., ZAITSEV B.E.
КООРДИНАЦИОННАЯ ХИМИЯ. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 20. 1994. С. 144-149
Davydov V.V., Zaitsev B.E., Sarabia M.G., Aliev A.E., Sheban G.V., Savel'ev V.L., Troitskaya V.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 26. 1990. С. 1258-1264
Zaitsev B.E., Migachev G.I., Koval'chukova O.V., Sheban G.V., Matyushenko V.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 28. 1992. С. 1159-1165

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 26 из 26