Goncharova N.

goncharova_nl@spbstu.ru

Список записей

Отображать:
Markichev I., Sheka E., Goncharova N., Natkaniec I., Muzychka A., Chukalin V., Khavryutchenko V., Nikitina E.
Physica B: Condensed Matter. Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam. Том 198. 1994. С. 200-202

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 3 из 3

Другие авторы