Markichev I.V.

Список записей

Отображать:
Markichev I., Sheka E., Goncharova N., Natkaniec I., Muzychka A., Chukalin V., Khavryutchenko V., Nikitina E.
Physica B: Condensed Matter. Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam. Том 198. 1994. С. 200-202
SHEKA E.F., NATKANIEC I., MARKICHEV I.V., KHAVRYUTCHENKO V.D.
PHONON SCATTERING IN CONDENSED MATTER VII: PROCEEDINGS OF THE SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE. SPRINGER-VERLAG BERLIN. Том 112. 1993. С. 303-305
SHEKA E.F., NATKANETS I., KHAVRYUCHENKO V.D., NECHITAILOV P.B., MARKICHEV I.V., MUZYCHKA A.Y.
ЖУРНАЛ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 67. 1993. С. 38-47
Natkaniec I., Fricke J., Khavryutchenko V., Markichev I., Muzychka A., Ogenko V., Reichenauer G., Sheka E.
Physica B: Condensed Matter. Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam. Том 180-181. 1992. С. 522-524

Страница 1 из 2. Записи с 1 по 15 из 17

Другие авторы