Kuznetsov S.L.

Список записей

Отображать:
VASILENKO T.G., MOLODKIN A.K., DUDAREVA A.G., KUZNETSOV S.L., NOVIKOVA G.A., DOLGANEV V.P., VASNIN S.V.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 35. 1990. С. 355-359
DAVYDOV V.V., LEVOV A.N., SKOMOROKHOVA A.I., KUZNETSOV S.L., ZAITSEV B.E., PROSTAKOV N.S., VARLAMOV A.V.
ЖУРНАЛ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" Академиздатцентра РАН. Том 29. 1993. С. 196-201
DAVYDOV V.V., SARABIA M.G., EZHOV A.I., SHEBAN G.V., KUZNETSOV S.L., MZHELSKAYA M.A., PISKUNOV A.V., SHVARTSBERG M.S., ZAITSEV B.E.
КООРДИНАЦИОННАЯ ХИМИЯ. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 20. 1994. С. 144-149
DAVYDOV V.V., SOKOL V.I., BALEBANOVA E.V., SHKLYAEV Y.V., ZAKHAROV V.F., KUZNETSOV S.L., ZAITSEV B.E.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1995. С. 922-933

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 7 из 7