Ivanov-Emin B.N.

Список записей

Отображать:
Ivanov-Emin B.N., Kostrikin A.V., Spiridonov F.M., Lin'ko I.V., Ezhov A.I., Komissarova L.N., Kuznetsova R.V.
Russian Journal of Inorganic Chemistry. IAPC Nauka/Interperiodica. Том 43. 1998. С. 1343-1345

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 1 из 1

Другие авторы