Kuchkovskaya O.V.

Список записей

Отображать:
Nevskaya E.Yu, Kuchkovskaya O.V., Kutepov A.M., Gorichev I.G., Izotov A.D., Zaitsev B.E.
Theoretical Foundations of Chemical Engineering. Том 34. 2000. С. 292-297

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 2 из 2

Другие авторы