Давыдов В.В.

Davydov V.V.
davydov_vv@pfur.ru

Список записей

Отображать:
DAVYDOV V.V., LEVOV A.N., SKOMOROKHOVA A.I., KUZNETSOV S.L., ZAITSEV B.E., PROSTAKOV N.S., VARLAMOV A.V.
ЖУРНАЛ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Том 29. 1993. С. 196-201
DAVYDOV V.V., SOKOL V.I., BALEBANOVA E.V., BELYAEVA V.K., SHKLYAEV Y.V., MAROV I.N., ZAITSEV B.E., PORAIKOSHITS M.A.
КООРДИНАЦИОННАЯ ХИМИЯ. Том 19. 1993. С. 803-808

Страница 2 из 10. Записи с 16 по 30 из 144