Tret'yakova V.A.

Список записей

Отображать:
Tret'yakov A.Yu., Zakharchenko S.P., Tret'yakova V.A., Ermilov O.V., Shekhovtsov S.A., Khabibulin R.R., Aleinikova K.S., Dan V.S., Leshcheva N.A.
Terapevticheskii Arkhiv. Том 90. 2018. С. 96-100
Tret'yakov A.Yu., Zakharchenko S.P., Tret'yakova V.A.
Pulmonologiya. Medical Education. Том 28. 2018. С. 75-83

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 3 из 3

Другие авторы