Dolzhikova A.V.

dolzhikovado@gmail.com

Список записей

Отображать:
Dolzhikova A.V., Pomortseva N.V., Kunovski M.N., Bragina M.A.
Европейский журнал исследований. International Strategic Management Association. Том 21. 2018. С. 404-413

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 16 из 16

Другие авторы