Verniuk Y.I.

Список записей

Отображать:
Savin I.Y., Shishkonakova E.A., Prudnikova E.Y., Vindeker G.V., Grubina P.G., Sharychev D.V., Schepotiev V.N., Verniuk Y.I., Zhogolev A.V.
Сельскохозяйственная биология. Редакция журнала "Сельскохозяйственная биология". Том 55. 2020. С. 53-65

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 1 из 1

Другие авторы