Boiko A.V.

Список записей

Отображать:
Panin M.A., Zagorodnii N.V., Boiko A.V., Samokhodskaya L.M., Abakirov M.D., Volkov E.E.
Genij Ortopedii. Russian Ilizarov Scientific Center for Restorative Traumatology and Orthopaedics. Том 27. 2021. С. 43-47

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 1 из 1

Другие авторы