Paltseva A.A.

Список записей

Отображать:
Vasenev V.I., Slukovskaya M.V., Cheng Z., Paltseva A.A., Nehls T., Korneykova M.V., Vasenev I.I., Romzaykina O.N., Ivashchenko K.V., Sarzhanov D.A., Sotnikova Y.L., Ryzhkov O.V., Alaeva L.A., Belik A.V., Devyatova T.A., Gorbov S.N., Bezuglova O.S., Dolgikh A.V., Konstantinov P.I., Konstantinova A.V., Yaroslavtsev A.M., Chernyshova M.S., Morin T., Ryazanov A.V., Gosse D.D., Dovletyarova E.A.
Journal of Environmental Quality. John Wiley and Sons Inc. 2020.
Tarasova E., Drogobuzhskaya S., Tapia-Pizarro F., Morev D.V., Brykov V.A., Dovletyarova E.A., Slukovskaya M., Navarro-Villarroel C., Paltseva A.A., Neaman A.
Journal of Soil Science and Plant Nutrition. Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. Том 20. 2020.

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 9 из 9

Другие авторы