Strachuk A.

Список записей

Отображать:
Mikhalev V., Shabunin S., Vatnikov Y., Kulikov E., Byakhova V., Strachuk A., Kobylyanu G., Kochneva M., Petukhov N., Khairova N., Terekhin A., Dryemova T., Kondrashkina K.
International Journal of Pharmaceutical Research. Advanced Scientific Research. Том 12. 2020. С. 1856-1865
Sturov N., Myandina G., Tarasova T., Saushev I., Pashina N., Korovyakova E., Barkhudarov A., Strachuk A., Karaseva N., Druzhinina N., Pashin S.
ARCHIV EUROMEDICA. EUROPAISCHE WISSENSCHAFTLICHE GESELLSCHAFT EV. Том 9. 2019. С. 111-113

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 4 из 4

Другие авторы