Невская Е.Ю.

Nevskaya E.Yu.

Список записей

Отображать:
Beletskaya I.P., Lukashev N.V., Vatsadze S.Z., Nenajdenko V.G., Negrebetskii V.V., Baukov Y.I., Belavin I.Y., Butseeva A.A., Beloborodov V.L., Selivanova I.A., Il’yasov I.R., Nevskaya E.Y., Sorokina E.A., Syrbu S.A., Usol’tseva N.V., Danilin A.A., Nechaeva O.N., Purygin P.P., Deryabina G.I., Aksenov A.V., Aksenova I.V., Ovcharov S.N., Gavrilova E.L., Uryadov V.G., Zakharov V.M., Sinyashin O.G., Klochkova I.N., Krylatova Y.G., Skornyakov Y.V., Ovchinnikov K.L., Kolobov A.V., Kustova T.P.
Russian Journal of Organic Chemistry. Том 53. 2017. С. 1439-1496
Nevskaya E.Yu., Yegorova O.A., Kozhukhova Yu.V.
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Информатизация образования. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Российский университет дружбы народов (РУДН). 2017. С. 213-219
Nevskaya E.Yu, Kuchkovskaya O.V., Kutepov A.M., Gorichev I.G., Izotov A.D., Zaitsev B.E.
Theoretical Foundations of Chemical Engineering. Том 34. 2000. С. 292-297

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 13 из 13

Другие авторы