Logvinenko V.P.

Список записей

Отображать:
Vasilkov D.G., Batanov G.M., Borzosekov V.D., Vafin I.Yu., Grebenshchikov S.E., Grishina I.A., Ivanov V.A., Letunov A.A., Logvinenko V.P., Meshcheryakov A.I., Petrova M.N., Stepakhin V.D., Kharchev N.K., Kholnov Yu.V.
Problems of Atomic Science and Technology, Series Thermonuclear Fusion. National Research Center Kurchatov Institute. Том 43. 2020. С. 79-89
Meshcheryakov A.I., Batanov G.M., Borzosekov V.D., Grebenshchikov S.E., Grishina I.A., Kharchev N.K., Kholnov Yu.V., Kolik L.V., Konchekov E.M., Kovrizhnykh L.M., Letunov A.A., Logvinenko V.P., Malakhov D.V., Petrov A.E., Sarksyan K.A., Shchepetov S.V., Skvortsova N.N., Stepakhin V.D., Tereshchenko M.A., Vafin I.Yu., Vasilkov D.G.
Journal of Physics: Conference Series. Institute of Physics Publishing. Том 907. 2017.

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 5 из 5

Другие авторы