Odnovorov A.I.

Список записей

Отображать:
Syroeshkin A.V., Pleteneva T.V., Uspenskaya E.V., Saydinov I.I., Levitskaya O.V., Elizarova T.E., Tribot-Laspiere M.A., Odnovorov A.I.
International Journal of Applied Pharmaceutics. Innovare Academics Sciences Pvt. Ltd. Том 12. 2020. С. 70-75
Deryabin P.G., Garaev T.M., Finogenova M.P., Odnovorov A.I.
Вопросы вирусологии. Том 64. 2019. С. 268-273

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 7 из 7

Другие авторы