Smetanina S.V.

Список записей

Отображать:
Kolobukhina L.V., Burgasova O.A., Kraeva L.A., Gushchin V.A., Burtseva E.I., Kruzhkova I.S., Khlopova I.N., Merkulova L.N., Krasnoslobodtsev K.G., Kuznetsova N.A., Shidlovskaya E.V., Dvorkina D.A., Tetova V.B., Bakalin V.V., Odnoralov M.A., Generalova L.V., Khayrullina A.R., Antipyat N.A., Shagaev A.V., Ambrosi O.E., Kelli E.I., Ushakova E.E., Smetanina S.V.
Infektsionnye Bolezni. Dynasty Publishing House. Том 19. 2021. С. 5-15
Kleymenov D.A., Bykonia E.N., Popova L.I., Mazunina E.P., Gushchin V.A., Kolobukhina L.V., Burgasova O.A., Kruzhkova I.S., Kuznetsova N.A., Shidlovskaya E.V., Divisenko E.V., Pochtovyi A.A., Bacalin V.V., Smetanina S.V., Tkachuk A.P., Logunov D.Y., Gintsburg A.L.
Frontiers in Immunology. Frontiers Media S.A.. Том 12. 2021.

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 5 из 5

Другие авторы