Levitskaya O.V.

Список записей

Отображать:
Syroeshkin A.V., Elizarova T.E., Pleteneva T.V., Uspenskaya E.V., Levitskaya O.V., Zlatskiy I.A., Maksimova T.V.
Разработка и регистрация лекарственных средств. Общество с ограниченной ответственностью "Фармконтракт". Том 9. 2020. С. 24-32
Syroeshkin A.V., Pleteneva T.V., Uspenskaya E.V., Saydinov I.I., Levitskaya O.V., Elizarova T.E., Tribot-Laspiere M.A., Odnovorov A.I.
International Journal of Applied Pharmaceutics. Innovare Academics Sciences Pvt. Ltd. Том 12. 2020. С. 70-75

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 11 из 11

Другие авторы