Morozov A.V.

doc_morozov@mail.ru

Список записей

Отображать:
Morozov A.V., Zhdanov S.P., Krasavchikova L.I., Biankina A.O., Kalinovskaya V.S.
Психология и право. MOSCOW STATE PSYCHOLOGICAL & PEDAGOGICAL UNIV. Том 9. 2019. С. 84-94
Dorokhov V.B., Puchkova A.N., Taranov A.O., Slominsky P.A., Tupitsina T.V., Ivanov I.D., Vavilin V.A., Nechunaev V.V., Kolomeichuk S.N., Morozov A.V., Budkevich E.V., Budkevich R.O., Dementienko V.V., Sveshnikov D/S., Donskaya O.G., Putilov A.A.
Biological Rhythm Research. Taylor and Francis Ltd.. 2017. С. 1-1

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 2 из 2

Другие авторы