Botchey V.M.

Список записей

Отображать:
El’chaninov A.V., Fatkhudinov T.K., Arutyunyan I.V., Makarov A.V., Usman N.Y., Mikhailova L.P., Lokhonina A.V., Botchey V.M., Glinkina V.V., Bol’shakova G.B.
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины Клеточные технологии в биологии и медицине. New York Consultants BureauSpringer / Автономная некоммерческая организация Издательство Российской академии медицинских наук. Том 165. 2018. С. 136-141
Fedorkova M.V., Brandt N.N., Chikishev A.Y., Smolina N.V., Balabushevich N.G., Gusev S.A., Lipatova V.A., Botchey V.M., Dobretsov G.E., Mikhalchik E.V.
Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. Elsevier B.V.. Том 164. 2016. С. 43-48

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 3 из 3

Другие авторы