Goryacheva A.V.

Список записей

Отображать:
Manukhina E.B., Wiegant F., Torshin V.I., Goryacheva A.V., Khomenko I.P., Kruglov S.V., Mashina S.Yu., Pokidyshev D.A., Popkova E.A., Pshennikova M.G., Vlasova M.A., Zelenina O.M., Malyshev I.Yu.
Biology Bulletin. Том 31. 2004. С. 382-395

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 1 из 1

Другие авторы