Хрусталёв В.Н.

Khrustalev V.N.

Список записей

Отображать:
Tuskaev V.A., Gagieva S.C., Kurmaev D.A., Bogdanov V.S., Magomedov K.F., Mikhaylik E.S., Golubev E.K., Buzin M.I., Nikiforova G.G., Vasil'ev V.G., Khrustalev V.N., Dorovatovskii P.V., Bakirov A.V., Shcherbina M., Dzhevakov P.B., Bulychev B.M.
Applied Organometallic Chemistry. John Wiley and Sons Ltd. Том 35. 2021.
Dyachenko I.V., Dyachenko V.D., Dorovatovskii P.V., Khrustalev V.N., Nenajdenko V.G.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 56. 2020. С. 1579-1585
Dyachenko I.V., Dyachenko V.D., Dorovatovskii P.V., Khrustalev V.N., Nenajdenko V.G.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 56. 2020. С. 1592-1598

Страница 1 из 19. Записи с 1 по 25 из 454

Другие авторы