Азова М.М.

Azova M.M.

Список записей

Отображать:
Богатырева К.Б., Азова М.М., Агаджанян А.В., Цховребова Л.В., Аит А.А., Шугушев З.Х.
Научные результаты биомедицинских исследований. Том 4. 2018. С. 3-9
Чумак А.А., Астрелина Т.А., Яковлева М.В., Лебедева Л.Л., Пухликова Т.В., Дышлевая З.М., Архипова А.Н., Азова М.М.
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина. 2013. С. 15-19
Киселева Ю.Ю., Азова М.М., Кодылева Т.А., Ушакова И.В., Кириллова А.О., Екимов А.Н., Ракитько А.С., Володяева Т.О., Мишиева Н.Г., Абубакиров А.Н.
Akusherstvo i Ginekologiya. 2017. С. 104-108

Страница 1 из 6. Записи с 1 по 15 из 82