Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Khimiya i Khimicheskaya Tekhnologiya

Type
Journal
Сокращенное название на английском и других языках, кроме русского
Izv. Vyss. Uchebnykh Zaved., Seriya Khimiya Khimicheskaya Tekhnologiya
Publisher
Ivanovo State University of Chemistry and Technology
Codes
ISSN: 0579-2991
Date of creation
19.10.2018
Date of change
19.10.2018
Short link
https://repository.rudn.ru/en/recordsources/recordsource/1580/
Share

List of records

Display:
Самадов А.С., Миронов И.В., Казиев Г.З., Ковальчукова О.В., Степнова А.Ф.
Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Khimiya i Khimicheskaya Tekhnologiya. Ivanovo State University of Chemistry and Technology. Vol. 64. 2021. P. 27-32
Sharonova N.V., Ischenko A.A., Yagudaeva E.Y., Sizova S.V., Smirnova E.V., Ermakova A.Y., Sviridov A.P., Zubov V.P.
Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Khimiya i Khimicheskaya Tekhnologiya. Ivanovo State University of Chemistry and Technology. Vol. 62. 2019. P. 86-96
GRIDASOVA R.K., SHEVERNOVSKAYA L.I.
Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Khimiya i Khimicheskaya Tekhnologiya. Ivanovo State University of Chemistry and Technology. Vol. 26. 1983. P. 1423-1425

Page 1 of 2. Items from 1 to 15 of 26

Other record sources

National Medical Research Radiological Centre of the Ministry of Health of the Russian Federation.