Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Khimiya i Khimicheskaya Tekhnologiya

Тип
Журнал
Сокращенное название на русском языке
-
Сокращенное название на английском и других языках, кроме русского
Izv. Vyss. Uchebnykh Zaved., Seriya Khimiya Khimicheskaya Tekhnologiya
Издательство
Ivanovo State University of Chemistry and Technology
Место публикации
-
Предметная область
-
Коды
ISSN: 0579-2991
Дата создания
19.10.2018
Дата изменения
19.10.2018
Постоянная ссылка
https://repository.rudn.ru/ru/recordsources/recordsource/1580/

Список записей

Отображать:
Шаронова Н.В., Ягудаева Е.Ю., Сизова С.В., Смирнова Е.В., Ермакова А.Ю., Свиридов А.П., Зубов В.П., Ищенко А.А.
Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Khimiya i Khimicheskaya Tekhnologiya. Ivanovo State University of Chemistry and Technology. Том 62. 2019. С. 86-96
Sharonova N.V., Ischenko A.A., Yagudaeva E.Y., Sizova S.V., Smirnova E.V., Ermakova A.Y., Sviridov A.P., Zubov V.P.
Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Khimiya i Khimicheskaya Tekhnologiya. Ivanovo State University of Chemistry and Technology. Том 62. 2019. С. 86-96
SAMUILOVA O.K., YAGODOVSKII V.D., SALASAR K.
Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Khimiya i Khimicheskaya Tekhnologiya. Ivanovo State University of Chemistry and Technology. Том 24. 1981. С. 65-69
GRIDASOVA R.K., SHEVERNOVSKAYA L.I.
Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Khimiya i Khimicheskaya Tekhnologiya. Ivanovo State University of Chemistry and Technology. Том 26. 1983. С. 1423-1425
VEDERNIKOV V.I., GULYANOVA S.G., GRYAZNOV V.M., TISHCHENKO A.A.
Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Khimiya i Khimicheskaya Tekhnologiya. Ivanovo State University of Chemistry and Technology. Том 28. 1985. С. 52-54

Страница 1 из 2. Записи с 1 по 15 из 24