Sivtsov A.V.

List of records

Display:
Mozgova N.N., Organova N.I., Kuz'mina O.V., Borodaev Y.S., Laputina I.P., Sivtsov A.V.
Zapiski Vsesoyuznogo Mineralogicheskogo Obshchestva. Vol. 113. 1984. P. 657-672
Novgorodova M.I., Yusupov R.G., Dmitrieva M.T., Tsepin A.I., Sivtsov A.V., Gorshkov A.I.
Zapiski Vsesoyuznogo Mineralogicheskogo Obshchestva. Vol. 113. 1984. P. 697-703

Page 1 of 1. Items from 1 to 3 of 3

Other authors