Nechitailov P.

List of records

Display:
Sheka E., Khavryutchenko V., Natkaniec I., Ogenko V., Markichev I., Muzychka A., Nechitailov P.
Physica B: Condensed Matter. Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam. Vol. 174. 1991. P. 182-186

Page 1 of 1. Items from 1 to 2 of 2

Other authors