Shevtsov V.K.

List of records

Display:
Kuznetsov V.V., Pal'ma A.R., Fernandes M., Aliev A.E., Shevtsov V.K., Varlamov A.V., Prostakov N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 27. 1991. P. 1080-1083
KUZNETSOV V.V., PALMA A.R., FERNANDEZ M., ALIEV A.E., SHEVTSOV V.K., VARLAMOV A.V., PROSTAKOV N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1991. P. 1350-1353
Prostakov N.A., Varlamov A.V., Ryashentseva M.A., Fomichev A.A., Rezakov V.A., Kozm K., Polosin V.M., Islam N., Shevtsov V.K.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 26. 1990. P. 1068-1072
Stashenko E.E., Zakharov P.I., Mobio I.G., Soldatenkov A.T., Kuznetsov V.V., Varlamov A.V., Borisova T.N., Zhil'nikov V.G., Shevtsov V.K., Prostakov N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 25. 1989. P. 1259-1266
Prostakov N.S., Rani S.S., Mikhailova N.M., Shevtsov V.K., Sergeeva N.D.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 22. 1986. P. 751-754
PROSTAKOV N.S., SAKHA S.R., MIKHAILOVA N.M., SHEVTSOV V.K., SERGEEVA N.D.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1986. P. 939-942
Shevtsov V.K., Varlamov A.V., Poshivalov S.G., Simonova L.A., Prostakov N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 22. 1986. P. 577-580
Shevtsov V.K., Varlamov A.V., Islam N., Prostakov N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 21. 1985. P. 445-449
SHEVTSOV V.K., VARLAMOV A.V., ISLAM N., PROSTAKOV N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1985. P. 534-538
Varlamov A.V., Shevtsov V.K., Klochkov A.M., Prostakov N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 20. 1984. P. 869-874
VARLAMOV A.V., SHEVTSOV V.K., KLOCHKOV A.M., PROSTAKOV N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1984. P. 1071-1076

Page 1 of 3. Items from 1 to 15 of 33

Other authors