Yagodovskii V.D.

List of records

Display:
DYAKONOV A.N., ZAVLIN P.M., KRASNYIADMONI L.V., YAGODOVSKII V.D.
ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Physical Chemistry A. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 51. 1977. P. 1523-1524
CHITNIS U., YAGODOVSKII V.D.
ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Physical Chemistry A. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 55. 1981. P. 1577-1579

Page 1 of 6. Items from 1 to 25 of 146