Yagodovskii V.D.

List of records

Display:
DYAKONOV A.N., ZAVLIN P.M., KRASNYIADMONI L.V., YAGODOVSKII V.D.
ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Physical Chemistry A. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 51. 1977. P. 1523-1524

Page 1 of 10. Items from 1 to 15 of 147

Other authors