Grafova T.L.

List of records

Display:
Sokol V.I., Davydov V.V., Shklyaev Y.V., Kuzmina L.G., Glushkov V.A., Grafova T.L., PoraiKoshits M.A., Zaitsev B.E.
KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA / Russian Journal of Coordination Chemistry. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 21. 1995. P. 860-867

Page 1 of 1. Items from 1 to 3 of 3