Akimov V.M.

List of records

Display:
Lysenko K.A., Akimov V.M., Antipin M.Y., Abakumov P.N., Struchkov Y.T., Skvortsov V.G., Ershov M.A.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 42. 1997. P. 1283-1286
SKVORTSOV V.G., AKIMOV V.M., PETROVA O.V., BELOVA V.F., EZHOV A.I.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 40. 1995. P. 683-686
SABIROV V.K., PORAIKOSHITS M.A., STRUCHKOV Y.T., NAVA E.U., ZAITSEV B.E., AKIMOV V.M., PETRISHCHEVA L.P.
KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA / Russian Journal of Coordination Chemistry. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 20. 1994. P. 371-375
SKVORTSOV V.G., SADETDINOV S.V., AKIMOV V.M., MITRASOV Y.N., PETROVA O.V., KLOPOV Y.N.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 39. 1994. P. 328-332
ESKUDERO K.M., AKIMOV V.M., ANTIPIN M.Y., LINDEMAN S.V., STRUCHKOV Y.T.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 37. 1992. P. 767-770
TURDYBEKOV K.M., STRUCHKOV Y.T., AKIMOV V.M., SKVORTSOV V.G., PETROVA O.V., SADETDINOV S.V.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 37. 1992. P. 1250-1254
MOBIO I.G., SOLDATENKOV A.T., AGEEV E.A., FEDOROV V.O., TURDYBEKOV K.M., STRUCHKOV Y.T., AKIMOV V.M., PROSTAKOV N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1990. P. 1352-1359
Mobio I.G., Soldatenkov A.T., Ageev E.A., FËdorov V.O., Turdybekov K.M., Struchkov Yu.T., Akimov V.M., Prostakov N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 26. 1990. P. 1126-1131

Page 1 of 2. Items from 1 to 15 of 26

Other authors