Akimov V.M.

List of records

Display:
SKVORTSOV V.G., TSEKHANSKII R.S., MOLODKIN A.K., PETROVA O.V., AKIMOV V.M.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 24. 1979. P. 1695-1699
SKVORTSOV V.G., SADETDINOV S.V., MOLODKIN A.K., TSEKHANSKII R.S., AKIMOV V.M.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 24. 1979. P. 1095-1098
SKVORTSOV V.G., MOLODKIN A.K., SADETDINOV S.V., AKIMOV V.M., TSEKHANSKII R.S.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 25. 1980. P. 553-557
SHEVCHUK V.G., MOLODKIN A.K., STOROZHENKO D.A., AKIMOV V.M., GRIGOREV Y.A.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 28. 1983. P. 2421-2422
NAVA E.U., BATSANOV A.S., STRUCHKOV Y.T., AKIMOV V.M., MOLODKIN A.K., SKVORTSOV V.G., RODIONOV N.S.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 28. 1983. P. 1706-1710
SKVORTSOV V.G., TSEKHANSKII R.S., MOLODKIN A.K., AKIMOV V.M., PETROVA O.V., DOLGANEV V.P.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 28. 1983. P. 1313-1317
SKVORTSOV V.G., TSEKHANSKII R.S., MOLODKIN A.K., PETROVA O.V., AKIMOV V.M.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 30. 1985. P. 277-279
MOBIO I.G., SOLDATENKOV A.T., AGEEV E.A., FEDOROV V.O., TURDYBEKOV K.M., STRUCHKOV Y.T., AKIMOV V.M., PROSTAKOV N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1990. P. 1352-1359
ESKUDERO K.M., AKIMOV V.M., ANTIPIN M.Y., LINDEMAN S.V., STRUCHKOV Y.T.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 37. 1992. P. 767-770

Page 1 of 2. Items from 1 to 15 of 26

Other authors