Sakharova O.V.

List of records

Display:
Safronenko M.G., Bogatov Y.E., Tkachenko E.A., Sakharova O.V.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 42. 1997. P. 519-520
Safronenko M.G., Bogatov Yu.E., Tkachenko E.A., Sakharova O.V.
Russian Journal of Inorganic Chemistry. IAPC Nauka/Interperiodica. Vol. 42. 1997. P. 449-450

Page 1 of 1. Items from 1 to 4 of 4