Levov A.N.

asoldatenkov@sci.rfu.edu.ru

List of records

Display:
VARLAMOV A.V., LEVOV A.N., FOMICHEV A.A., ALIEV A.E., SANTYSH S.D., USTENKO A.A., PASHENTSEVA I.L., PROSTAKOV N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1991. P. 212-217
DAVYDOV V.V., LEVOV A.N., SKOMOROKHOVA A.I., KUZNETSOV S.L., ZAITSEV B.E., PROSTAKOV N.S., VARLAMOV A.V.
ZHURNAL ORGANICHESKOI KHIMII. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" Академиздатцентра РАН. Vol. 29. 1993. P. 196-201

Page 1 of 4. Items from 1 to 15 of 59

Other authors