Dragunova S.G.

ikastyro@gmail.com

List of records

Display:
Shmaevsky P.E., Khamidulin G.V., Popadyuk V.I., Torshin V.I., Kostyaeva M.G., Kastyro I.V., Dragunova S.G., Tankibaeva D., Lankovskaya A.A., Sobolev A.A., Kashkakha S.G.
Голова и шея. Российское издание. Журнал Общероссийской общественной организации "Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи". Vol. 10. 2022. P. 8-10
Dragunova S.G., Kosyreva T.F., Severin A.E., Shmaevsky P.E., Khamidulin G.V., Popadyuk V.I., Yudin D.K., Yunusov T.Y., Kleiman V.K., Kuznetsov N.D., Skopich A.A., Kastyro I.V., Kostyaeva M.G., Vostrikov A.M., Sheveleva V.A., Antoniv V.F., Torshin V.I., Ermakova N.V.
Голова и шея. Российское издание. Журнал Общероссийской общественной организации "Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи". Vol. 9. 2021. P. 43-49

Page 1 of 1. Items from 1 to 7 of 7

Other authors