Shirokikh I.M.

List of records

Display:
Vlasova M.Yu., Zikiryakhodzhaev A.D., Reshetov I.V., Usov F.N., Saribekyan E.K., Shirokikh I.M., Gerasimov A.N., Khakimova Sh.G., Starkova M.V., Ablitsova N.V., Tregubova A.V., Berestok T.S.
Опухоли женской репродуктивной системы. Общество с ограниченной ответственностью "Издательский дом "АБВ-пресс". Vol. 16. 2020. P. 12-20

Page 1 of 1. Items from 1 to 3 of 3

Other authors